Bestyrelsen i SISU

Bestyrelsens overordnede opgave er at være den øverste ledelse mellem generalforsamlingerne. Det betyder at bestyrelsen først og fremmest skal træffe de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift og udvikling. 

Den daglige drift af SISU varetages af klubchef Thomas Troels Schmidt i samarbejde med SISUs administrative team og Driftudvalget. Klubchefen refererer til bestyrelsen.

Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling. Man bliver valgt for en toårig periode jf. vedtægterne.

Bestyrelsen kan kontaktes på [email protected]

FormandAdam Buschard[email protected]
KassererViktor Flyckt[email protected]
SekretærCecilie Alsted
BestyrelsesmedlemCecilie Hoffmeyer
BestyrelsesmedlemKarin Dyhr Walsted
BestyrelsesmedlemLars Nielsen
BestyrelsesmedlemUlrik CordesSportsudvalg
BestyrelsesmedlemKlaus BjeragerDriftudvalg
BestyrelsesmedlemChristian Rau SchiøttDriftudvalg