Indkaldelse til ordinær generalforsamling i SISU Basketball

Generalforsamling finder sted torsdag den 10. juni 2021 kl. 20.00 i Gentofte hallen, hal A (coronapas skal vises ved indgangen og der vil blive taget højde for gældende coronarestriktioner omkring afstandskrav, antal mm.) 

Grundet coronarestriktioner er det nødvendigt med forhåndstilmelding for at kunne deltage i generalforsamlingen. Tilmelding sker på dette link.

Forslag, der ønskes behandlet skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før afholdelse af generalforsamlingen, hvorefter regnskab, budget samt evt. ændringsforslag udsendes.  

Dagsorden  
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning v. konstitueret formand Adam Buschard
3. Kassereren fremlægger regnskab med revisionspåtegning til godkendelse og meddelelse af decharge
4. Behandling af indkomne forslag
5. Kassereren fremlægger budget for det nye regnskabsår til godkendelse, herunder fastlæggelse af kontingent
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
– Valg af ny formand: Adam Buschard er på valg og stiller op til formandsposten
– Cecilie Alsted er på valg og genopstiller til sekretærposten
– Der kan vælges op til 4 nye medlemmer i bestyrelsen
7. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor
– Bestyrelsen indstiller, at den nuværende revisor Louis Frits Strøm fra Statsautoriseret revisionsselskab Baagøe Schou genvælges
8. Valg af medlemmer til stående udvalg
– Ingen på valg
9. Eventuelt

Bestyrelsens nuværende sammensætning
Konstitueret formand: Adam Buschard 
Kasserer: Viktor Flyckt  
Sekretær: Cecilie Alsted 
Karin Dyhr  
Cecilie Reipurth Hoffmeyer 

/ BESTYRELSEN I SISU

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *